náš tím

Hokejovú agentúru Go2Score založil Marián Mizerák v roku 2009. Hlavným cieľom bolo vyhľadať mladých a perspektívnych hráčov a pomôcť im dosiahnúť ich profesionálny cieľ. V tom čase začal poskytovať starostlivosť 14-ročnému a už vtedy veľmi šikovnému Martinovi Réwayovi. Tiež pomáhal hráčom prebojovať sa do juniorských líg v Amerike či v Kanade. V roku 2010 sa podarilo nadviazať spoluprácu s NHL-certifikovaným agentom Richom Evansom, čo zvýšilo kredit a referenciu agentúry. Počas pôsobenia Marián pracoval s množstvom slovenských či zahraničných hokejistov a pripravoval profesionálne videoanalýzy pre športové kluby.

V roku 2017 prišlo dôležité rozhodnutie rozšíriť smerovanie o ďalší nemenej atraktívny šport – futbal a tak v spolupráci s certifikovaným FIFA agentom PhDr. Pavlom Juhásom sa hokejová agentúra mení na športovú so zameraním na hokej a futbal s poskytovaním kompletnej starostlivosti o hráča – hokejistu, futbalistu.

Úlohou Mariána Mizeráka ostáva strategické a finančné plánovanie a sprostredkovanie kontraktov v Severnej Amerike. Pavol Juhás bude zastupovať športovcov po celej EÚ.

PhDr. Pavol Juhás

konateľ spoločnosti

  • +421 948 737 633

Marián Mizerák

konateľ spoločnosti

Filip Holec

scouting

  • +421 949 346 356

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.

právne poradenstvo

Ing. Lukáš Bakyta

ekonomický poradca/účtovník

Ing. Peter Sivý

správa webu